Sasmita Jangka Jayabaya (Bahasa Jawa)

27 04 2009

Ing ngisor iki kita pacak anane jaman-jaman kang dadi sasmita kang kasebut ing layang Jangka Jayabaya.

 1. Yen wong wis wani supata lan sumpah.
 2. Manungsa padha sungkan, doyanan lan saen.
 3. Adoh mring agama lan piwulang becik.
 4. Kereta mlaku tanpa kuda.
 5. Senyari bumi dipajegi, tanah Jawa kalung wesi.
 6. Ilange kabecikan, ilange sanak kadhang.
 7. Kang mlincur pada mujur, kang dora ura-ura.
 8. Akeh karya sorak-sinorak.
 9. Wong wadon mangro tingal, ora setya marang laki.
 10. Wong lanang padha lanang dhemenan.
 11. Akeh wong wadon dijamah, akeh liron bojo singa seneng.
 12. Manungsa ora betah tapa.
 13. Bocah cilik wis mangerti duwit.
 14. Lemah angker dadi tawar.
 15. Antarane bumi lan langit wis katon mingkuh.
 16. Bumi suda pemetune.
 17. Wong anggaota saya sengkut, nanging ora dadi abahan.
 18. Ratu Nangkodasalah saya rosa, wong Jawa saya rekasa.
 19. Ana udan salah mangsa.
 20. Ratu Nangkoda salah janji, apes dayane.
 21. Wong dagang keplanggrang.
 22. Manungsa padha lali, akeh barang karam.
 23. Akeh jalma adol kawruh gethok tular.
 24. Negara ora adil ukumane.
 25. Nuli ana perang gempuran, saka kidul, wetan lan kulon.
 26. Nangkoda ngantepi jurit, tapis gempur.
 27. Ana raja jinunjung wong rucah, bupatine pedharakan, patihe botoh gedhe.
 28. Pepati tanpa aji, saka kobongan lan mati kabingungan.
 29. Ana perang ing jero kurungan.
 30. Era-eru wong Jawa kari separo, Cina Landa kari sajodho.
 31. Bupati dadi wong cilik, wong cilik dadi priyayi.
 32. Akeh omah dhuwur kuda, wong padha mangan wong.
 33. Padha bingung adheping wong.
 34. Begjane sing eling, cilakaning sing lali.
 35. Wong nganggur jinagur, wong ladhak kecandhak, wong wani pada mati, wong kendel kecekel, wong kekel dipetel, kang temen padha lumuh, kang balilu, diulu, wong pinter diinger-inger, wong bodho dikono-kono, kang ngalah ngrayah, dene wong tani nemu mangsan, wong sugih dadi nista, donya dadi memala, wong buruh angluh, kang pasrah kalumah-lumah, kang setiyar bubar, kang nrima nemu sengsara, kang dora muksa, sapa kang ngrasa kawula antuk arta lan pangapura.
 36. Pitik angrem ing pikulan.
 37. Mas picis padha larut, ora weruh parane.
 38. Akeh wong mendem donya, rebut unggul angangsa-angsa.
 39. Nuli ana ratu sikep bala, negara sigar semangka, sibeg kemaronan, akeh wong nanjung suwita, wong dora tinarima, mlincur, timah ngakune selaka, mas dianggep busuk, wong cilik atur bekti ratune dinar tembaga semune.
 40. Wong sugih dadi jirih, wong wedi dadi priyayi, wong dosa ura-ura wareg kadonyan, wong bingungan padha liwung, wong lara ora oleh tamba, wong medhit kejepit, kang aburuh angluh, nulung kepenthung, kathah wong sasar lan samar, ora pracaya mring ukuman kodrat, wong becik kathithik, wong ala ketara.
 41. Ana ratu loro ngrerepa, negara dadi siji, dipilih endi kang isih utama.
 42. Lanang kumpul lanang, wadon kumpul wadon, rebut ijir luru sandang pangan.
 43. Kathah lumuh bebojoan, wong jejodhoan anjaluk pisah.
 44. Katon donya padha muspra, lara mulya tambel jiwa.
 45. Wong kaya gabah den interi, agama ora kacarita, tatakrama dadi ubra, kabeh padha ngawula hardaning napsu.
 46. Katon wong tutuh tinutuh, medar ngelmu gethok tular. Kang panas kabrangas, kang kemlungkung merkungkung, kang wanter kesander, kang cilik di-itik-itik, kang gedhe di ece, adol gawe lumuh gewe, kang sedih saya perih, kang numpuk kejupuk, kang kesrakat, luru butuh padha angluh, kang sregep kerungkep, kang mincul kepacul, kang edan dadi bandhan, kang ngece kerante, kang nyorok, kang ngangsa-angsa keprawasa, kang pasrah kacegah, kang kumaki ciri, kang ngemut mumet.
 47. Ratu Nangkoda ngambali jurit, muksa sirna gempur tanoa abahan.
 48. Tumuli Allah nitahake Ratu Adil.

Iklan

Aksi

Information

One response

4 01 2010
Agus Dalang

Wah …. jangan2 skr dah mendekati jaman akhir ???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: